simple bootstrap web site design software download

Sint Lambertus Gilde Milsbeek

Volg ons ook op Facebook

Sint Lambertus gilde
MilsbeekWelkom

Voorwoord van de Hoofdman

Geachte bezoeker, 


Welkom op de site van het St. Lambertusgilde uit Milsbeek (L)

Dit portaal gebruiken we om u, als bezoeker, maar ook onze gildebroeders en -zusters te informeren over komende activiteiten. Ook op Facebook kunt u ons volgen, u vindt de link (button) rechtsboven op deze pagina.

Vroeger was de Schutterij of het Schuttersgilde een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de Schutterij of het Schuttersgilde waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse politie: het bewaken en bewaren van orde rust en veiligheid van de burgers. De gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar. De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten. Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog, de voetboog of het geweer en later naar hun wijk. Hun oefenterreinen, de doelen, waren in bijna alle gevallen nabij de stadsmuren, zodat de eventuele schade beperkt zou blijven.

Vandaag bestaan er nog folkloristische Schutterijen en Schuttersgilden, maar zij hebben vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Het Schutterswezen is erg actief in Belgisch- en Nederlands Limburg, in Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en in het zuiden en oosten van Gelderland. Er wordt nog steeds geoefend om vervolgens te kunnen “strijden” op de zogenaamde “Gildendagen”. Tijdens zo’n Gildendag wordt er onderling tussen de Standaardruiters, Tamboers, Vendeliers en Schutters gestreden om prijzenzilver. Een Gildendag is een kleurrijk en sfeervol evenement dat prima past in uw “een middagje uit” agenda, bekijk ook de foto’s op onze Facebookpagina voor een impressie van een Gildendag

In november 2013 werd bekendgemaakt dat de Schuttersgilden in Noord-Brabant op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst zullen worden.


Tot ziens!        

Met gildegroet, 


Eric Janssen

Hoofdman St. Lambertusgilde MilsbeekKoningin 2016

Door een begenadigd schot van het geluk mag het Sint Lambertusgilde in Milsbeek zich weer voor een jaar gelukkig prijzen met een nieuwe Koningin en een Jeugdkoningin.

Niet alleen door het geluk, maar zeker door een grote dosis wilskracht lukte het Wendy Schonhoven de koningsvogel naar beneden te schieten. Tevens wist Sanne Schonhoven zich eerder op deze middag tot Jeugdkoningin te schieten.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er voor een jaartje van af gezien om de traditionele openluchtviering te houden. Vanuit het Gildehuis ging het in gildemars naar de pastorie om de Gildepriester in het Gilde op te nemen, om vervolgens de parochiekerk met slaande trom te betreden.

Na de viering met Gilden-eer volgde een zeer goed verzorgd brunch buffet in het Trefpunt. Hier werden ook de prijzen voor de kop en vleugels van vorig jaar uitgereikt.

Na de brunch werd door de schietcommissie de jeugdvogel in paraatheid gebracht. Onder dreigende weersomstandigheden lieten de vele jeugdkandidaten zich van hun beste kant zien. Na een fanatieke strijd kwam de vogel naar beneden en werd Sanne Schonhoven de nieuwe jeugdkoningin.

Vervolgens kon het kaal schieten van de Koningsvogel beginnen. Na een aantal schoten werd duidelijk dat de ex-Koning een vogel had gemaakt die zich niet snel gewonnen zou gaan geven. 

Inmiddels was op de tweede mast de strijd om de titel Publiekskoning 2016 ook losgebarsten. In een fanatieke strijd met 7 kandidaten was de vogel uiteindelijk niet bestand tegen de welgemikte schoten van Beschermheer Peter de Koning. Hiermee is onze beschermheer een jaar lang Publiekskoning en trotse houder van de Keizerin Hugolien Trofee.

Inmiddels was de strijd op de Koningsvogel ook verder gegaan. Na een uurtje of twee was de vogel vrij geschoten van kop en vleugels. Met het bekend maken van de kandidaten die zich hadden opgegeven voor het schieten om de vacante Koningstitel bleek de geschiedenis zich te herhalen. Voor het tweede jaar gingen Wouter en Wendy Schonhoven de sportieve strijd met elkaar aan. Ook al was het duidelijk dat de Koningstitel binnen huize Schonhoven zou vallen, toch moest er fel gestreden worden om de weerbarstige vogel naar beneden te krijgen. Het was dit jaar uiteindelijk Wendy die de vogel uit elkaar liet spatten, voor het echt donker werd, en zo de 63ste Koningin van het st. Lambertusgilde werd. Ondanks de verloren strijd mag Wouter zich komend jaar de eerste Prins van het Gilde noemen, wederom een unieke situatie.


Om hun taken uit te kunnen voeren zullen het “Koningspaar” Wendy en Wouter samen met hun dochter, Jeugdkoningin Sanne op zaterdag 18 juni worden ingehaald. Hierbij zullen zij worden geïnstalleerd en mogen zij zich officieel Koninginnen van het St. Lambertusgilde noemen. Bij deze installatie zal het traditionele koningsbier uiteraard niet ontbreken. 

Omstreeks 20.15 uur zal de stoet met Koningin, Prins, Jeugdkoningin, en diverse Gilden arriveren bij het Trefpunt in Milsbeek.

Na afloop van de inhuldiging is er om 20.30 uur een receptie in het Trefpunt. Op deze receptie worden alle belangstellenden in de gelegenheid gesteld om het nieuwe Koningspaar en de Jeugdkoningin te feliciteren.

Aansluitend zal er ter ere van de nieuwe Koningin en Jeugdkoningin het Koningsfeest worden gehouden om onder het genot van een drankje en muziek de avond op gepaste wijze af te sluiten.

In de week voorafgaand aan het Koningsbal zullen de leden van het Gilde weer huis-aan-huis loten komen verkopen voor het uniformenfonds. De trekking van de loterij vindt plaats tijdens het koningsbal.


25 Jaar

De zilveren draagspeld voor 25 jaar lidmaatschap werden door de Koning opgespeld bij jubilaris Wil van der Valk.

25 Jaar

Jubilaris  Sjang Emons kreeg eveneens een zilveren draagspeld door de Koning opgespeld.

50 Jaar

Tenslotte mocht de Koning de gouden draagspeld voor 50 jaar lidmaatschap opspelden bij Will Kitslaar.

Ere Hoofdman

Verassingen zijn mooi, een erg speciaal moment was het toen onze Beschermheer onze oud Hoofdman Oscar Huizinga het Ere Hoofdman zilver om mocht hangen. Dit zilver is voor het laatst gedragen door wijlen Gerrit Derks.

Kalender / Activiteiten

XX

Klik hier om de Kalender in een nieuw scherm te openen.
Prijzen

1e prijs:      0224
2e prijs:      1170
3e prijs:      1389
4e prijs:      0436
5e prijs:      0118
6e prijs:      0549
7e prijs:      1685
8e prijs:     0164
9e prijs:      1417
10e prijs:    1358

Loterij 2016
Gewonnen ?

Prijzen kunnen na 18.00 uur worden afgehaald bij:

Wouter Schonhoven
Sprokkelveld 2 in Milsbeek

Sponsoren

Het Sint Lambertusgildegilde mag zich gelukkig prijzen met haar sponsoren.
Een aantal bedrijven die het Milsbeekse gilde een bijzonder warm hart toedragen.
Zij steunen het gilde door het leveren van diensten of ondersteunen het gilde met een financiële donatie.
Het gilde is hen daarvoor zeer erkentelijk! Het is om die reden dat er voor hen op deze pagina een bijzondere plaats is ingericht.

Contact Formulier

Dank U voor het invullen van het formulier.

Volg ons ook op FacebookSint Lambertusgilde


Milsbeek     Weer in Milsbeek